fredag 18 juli 2014

IKVÄLL PUNKAFTON PÅ SÖDRA TEATERN!!!!!!I kväll blir det alltså Punkkväll med LAOS på Södra teatern. Det kommer att bli great! Kvällens gage kommer att gå till Plans projekt "Because I am a girl".

Vi är mitt i sommaren och många av oss är mitt uppe i semestrar och sommarlov. Sommarlov... Långt ifrån alla barn går i skolan, framför allt flickor hindras att utbilda sig, just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång. Denna gång har vi valt att bredda oss lite och rikta blicken mer utåt i världen. Vi vill uppmärksamma flickors rättighet till utbildning, och vilka enorma positiva effekter fler (alla) flickor i skolan skulle göra, inte bara på individnivå, utan långt upp på samhällsnivå. Gå in och läs mer på Plans sida! Varför inte passa på och bli fadder