tisdag 21 februari 2017

Häj Häj! 

2016 donerade vi till följande organisationer:

Ingen Människa är illegal 5500 kr
Arbetar med att praktiskt stödja de människor som tvingats gå under jorden efter att ha fått avslag på sin asylansökan. 
http://www.ingenillegal.org/

HEM 5000 kr
Föreningen HEM – hemlösa EU-migranter

RISK 5000 kr 
Riksföreningen stoppa kvinnlig könsstympning ❤️
http://www.f-risk.org

TALITA 5000 kr
En ideell förening som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.

Totalt 20500 kr 2016
Stort tack till alla klubbar som bokat oss detta år!